Bildiriler

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri bildiri yükleme modulü yolu ile TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. 

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 2 Eylül 2023

Bildiri Kabul – Red Tarihi: 9 Eylül 2023

 

BİLDİRİNİZİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

YAZIM KURALLARI

 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

 

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR: 

 • Online bildiri modulünü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Özet gönderme işleminden e-posta adresinize gelecek onay mesaflarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. 

 

SUNUM BİLGİLERİ: 
Değerlendirme sonuçlarına göre özetleri poster olarak kabul edilen özet sahiplerinden ilgili dönemde E-poster talep edilecektir. Konuyla alakalı gönderilecek maillerde E-Poster yükleme ve diğer detaylar hakkında bilgi verilecektir. Posterler, E-Poster olarak organizasyon komitesince belirlenecek yerde ve kongre süresince sergilenecektir.

 

BİLDİRİ KONULARI

 • Temel ve detaylı obstetrik ultrason
 • Üç boyutlu (3D) ve dört boyutlu (4D) ultrason
 • Fetal anomaliler: Fetal merkezi sinir sistemi, kalp, toraks, gastrointestinal sistem, üriner sistem, iskelet sistemi …
 • Maternal ve Fetal Doppler
 • Fetal büyüme ve iyilik hali 
 • Preterm doğum, erken membran rüptürü
 • Gebelikte hipertansif hastalıklar
 • Plasenta previa ve plasenta yapışma anomalileri
 • Amniyotik sıvı anormallikleri
 • Çoğul gebelikler ve problemleri
 • Prenatal tanı ve tarama testleri, yeni teknolojiler ve cf-DNA’daki gelişmeler
 • Fetal tedaviler
 • İnvazif girişimler
 • Doğumhanede ultrasonografi
 • Uterus ve adneksiyel patolojilerin değerlendirilmesi
 • Gebelik kayıpları
 • Maternal komplikasyonlar
 • Fetal MR