Kurullar

KONGRE BAŞKANLARI

Ahmet GÜL

Recep HAS

 

BİLİMSEL KURUL

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Tamer MUNGAN, Başkan

Namık DEMİR, II. Başkan

İnanç MENDİLCİOĞLU, Sekreter

Şevki ÇELEN, Sayman

Ahmet GÜL, Üye

Rıza MADAZLI, Üye

Recep HAS, Üye

Acar KOÇ, Üye

Filiz YANIK, Üye